Tänkvärt vid val av Twintipskidor

Många av de lite bättre parkskidorna har grövre stålkanter samt dämpade sidewalls. Detta för att öka hållbarheten i skidan. Detta kan vara värt att ha i åtanke vid ditt skidköp. Speciellt om man vet med sig att det är mycket hopp och rails som gäller. För visst är det kul att hoppa och raila, men detta sliter också på skidorna. Så här behöver man tänka på att man köper en skida som passar för ändamålet.

Är det mer en skida för backen man vill ha, men eventuellt ett hopp då och då. I detta fallet behöver man kanske inte vara lika noga med dämpade sidewalls och grövre stålkanter. Som sagt, man ska ha i åtanke vad skidan ska användas till då man väljer.

Det som även är värt att tänka på då du ska välja längd på din twintipskida är att det försvinner cirka en decimeter i åkyta beroende på den uppböjda bakänden. Detta gör att du upplever skidan som lite kortare, då man inte nyttjar hela åkytan. Därför bör du välja en twintipskida i minst din egen längd, eller lite längre om du är duktigare. Detta motsvarar då en skida som man kan säga är cirka 10 cm kortare än dig själv.

Som tidigare sagts så finns det stor variation bland twintipskidor, det finns en del som är helt cymetriska. Dessa är i princip enbart gjorda för att hänga i parken med. Däremot är de flesta twintipskidor idag även riktigt bra i backen. En lite bredare twintipskida passar bra i parken men även för att ta en tur i lössnön.

Svårt att välja? Vi är här för att hjälpa dig i valet av skida! Ringer eller maila oss, vi älskar prata skidor!